Ook voor brand- en gasdetectie en installaties voor de afvoer van rook kunt u terecht bij de specialisten van Altebra. Onze engineers maken de benodigde technische berekeningen, geven advies over de meest effectieve oplossing en zorgen voor een op alle niveaus functioneel systeem. 

Branddetectie

Brandmeldsystemen signaleren en lokaliseren brand om deze zo snel en effectief mogelijk te kunnen bestrijden. Het systeem zorgt voor activering van de blussystemen, geeft de locatie van de brandhaard aan en waarschuwt personeel en brandweer. Er zijn verschillende branddetectiesystemen beschikbaar die qua functionaliteit aansluiten bij de toegepaste blusinstallatie. 

Rookafvoer

Om bijkomende schade als gevolg van rookontwikkeling tot een minimum te beperken is het raadzaam de locatie of het gebouw extra te beschermen met een rookafvoerinstallatie. Een dergelijk systeem voert in geval van brand de rook en warmte doeltreffend af om vluchtroutes langer veilig te houden, blusacties te faciliteren en rookschade te reduceren.

Gasdetectie

Gasdetectiesystemen zijn technologisch geavanceerde systemen om verhoogde concentraties van rook en andere schadelijke gassen in de lucht te detecteren. Gasdetectoren vormen een integraal onderdeel van het veiligheidssysteem en waarschuwen medewerkers en gebruikers wanneer de toegestane rook- en gasconcentraties worden overschreden. Er is een groot aantal verschillende vormen van gasdetectie mogelijk. De specialisten van Altebra kunnen u uitgebreid adviseren.